Links

Denne side indeholder et udvalg af vores nyttige links.

Find Personer

Arkivalier Online: Statens Arkivers hjemmeside med indscannede kirkebøger, folketællinger m.m.

Dansk Demografisk Database: Her kan du søge i folke-tællinger m.m.

Danish Family Search: Her kan du bl.a. lave en fællessøgning i kirkebøger, folketællinger, lægdsruller og politiets registerblade.

Family Search: Mormonernes genealogiske database.

Frihedsmuseets Modstandsdatabase: Her kan du finde navne på modstandsfolk og få at vide, hvor og hvordan de har været aktive.

Kraks Blå Bog: Totalregister: Samlet person-register for perioden 1910 – 2009.

DK-Gravsten: God hjemmeside, hvis du ikke ved hvor og hvornår en person er død. Den dækker dog ikke hele landet endnu, men bliver hele tiden udvidet med billeder fra flere kirkegårde.

Dødsannoncer: Siden indeholder dødsannoncer fra ca. 2006 og op til i dag.

Arkiver

Statens Arkiver: Her kan du finde alle statens arkiver: Rigsarkivet, Landsarkiverne og Erhvervsarkivet.

Arkivvejviseren: Her kan finde adresse, kontakt-info og åbningstider på de fleste af landets lokalhistoriske arkiver.

Foreninger

Slægt & Data (DIS-Danmark): DIS-Danmarks formål er at skabe et forum for databehandling i slægts-, personal- og lokalhistorie.

SSF – Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger: Paraply-organisation for foreninger med slægts-forskning og slægtshistorie. Her kan du finde din lokale slægtsforsknings-forening.

Billeder

Danske billeder: Danskebilleder.dk er en billedplatform, som præsenterer billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker.

Portrætter: Det Kongelige Biblioteks samling af portrætter, hvor af en del er digitaliseret.

Geografi

Krabsen: Stednavne-database, til at finde sogn, herred og amt for et bestemt stednavn. Samt få en liste over stednavne i et enkelt sogn.

Kort til kirken: Nyttige oplysninger om alle danske kirker, bl.a. sognegrænser.

Matrikelkort: Her kan du finde adressen på et matrikelnummer eller matrikelnummer til en bestemt adresse.

København

Hovedstaden har mange specielle forhold, derfor er alle links, der kun vedrører københavnske forhold samlet her:

Politiets registerblade: Registerbladene er en forløber for folkeregistret og dækker perioden 1890-1923. Her kan du søge efter dine københavnske aner.

Københavns Stadsarkiv: Københavns Stadsarkiv rummer et omfattende arkivmateriale om byen København og københavnerne historie. Her kan du læse mere om arkivet og samlingerne.

Københavns gader – hvilket sogn?: Her kan du hente gadefortegnelser med henvisning til sognetilhørsforhold. Derudover ligger der ældre bykort.

Registre til Københavns kirkebøger: Her kan du finde lister opdelt efter kirkelig handling med henvisning til dato og kirkens navn. Listerne dækker perioden fra slutningen af 1700-hundrede tallet til slutningen af 1800-hundrede tallet, men dækker ikker 100 % af de københavnske kirkebøger.

Indenfor Voldene: Her kan du finde mange interessante oplysninger om det gamle København, bl.a. en liste over nedlagte gader og stræder.

Diverse

Den danske kalender: År 1500 – 2099 med angivelse af dagenes navne.